Tvorba bezpečnostných listov

Karty bezpečnostných údajov bez starostí

Tvorba bezpečnostných listov a súvisiace činnosti

Odborné spracovanie kariet bezpečnostných údajov podľa aktuálne platnej legislatívy pre 36, prevažne európskych, štátov v 27 jazykových mutáciách. Vaše karty bezpečnostných údajov budú plne zodpovedať všetkým legislatívnym podmienkam.

V SBLCore nadväzujeme na tradíciu spoločnosti Gracilis, ktorá bola základom pre založenie spoločnosti SBLCore a vývoja softwaru SBLCore. Rovnako ako Gracilis kladieme aj v SBLCore dôraz na profesionalitu, osobný prístup ku klientovi a dokonalú znalosť platnej legislatívy. Vďaka týmto 3 zásadám sme schopní našim zákazníkom zaistiť komplexný a kvalitný servis.

Služba spracovania kariet bezpečnostných údajov

Vytvorenie a preklad karty bezpečnostných údajov pre 36 štátov

Kontrola aktuálnosti látok a výslednej klasifikácie

Analýza legislatívnych povinností

Kontrola dodržiavania podmienok pri uvedení produktov na trh

Odborná zákaznícka podpora po celú dobu spolupráce

Ďalšie služby

Výpočet klasifikácie zmesi na základe receptúry

Návrh a kontrola etikiet

UFI kódy a oznámenia do PCN portálu

Sledovanie legislatívnych zmien a informovanie o nich

Kontrola systémov, možnosť fyzických kontrol a garančný dohľad

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte našich špecialistov

Rozsah služieb

Aké služby poskytujeme

Poradenstvo, audity a školenia

Vykonáme detailný audit a analýzu Vašich povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy. Navrhneme potrebné kroky a v prípade záujmu preškolíme Vašich zamestnancov. Po celú dobu spolupráce Vám budeme poskytovať profesionálnu podporu.

Karty bezpečnostných údajov

Vytvoríme pre Vás karty bezpečnostných údajov pre celkom 36 štátov v 27 jazykových mutáciách. Skontrolujeme správnosť klasifikácie látok i celého produktu a upozorníme na prípadné nedostatky. Navrhneme následné kroky a definujeme ďalšie povinnosti vyplývajúce z chemickej legislatívy ako napr. oznamovacia povinnosť a obsah etikety.

UFI a PCN portál

Preveríme, či sa Vás problematika UFI a PCN priamo týka. Poskytneme Vám profesionálnu pomoc v súlade s platnou legislatívou a zaistíme všetko od priameho poradenstva, cez registráciu v PCN portáli, tvorbu UFI, až po následné oznámenie produktu.

Detergenty

Poradíme Vám so splnením legislatívnych požiadaviek týkajúcich sa detergentov. Vytvoríme Vám kartu bezpečnostných údajov, návrh etikety a dátové listy podľa nariadenia o detergentoch. Oznámime za Vás detergenty do PCN portálu.

Biocídy

Zaistíme kompletný servis v rámci uvádzania biocídnych prípravkov na trh. Preveríme platnosť účinných látok a schválených dodávateľov. Vyriešime za Vás prípadné oznámenie biocídnych prípravkov a poradíme s náležitosťami biocídnej etikety.

Náplne do e-cigariet

Zadefinujeme všetky legislatívne povinnosti, ktoré sa Vás týkajú. Zaistíme kartu bezpečnostných údajov, etiketu, ktorá bude spĺňať povinnosti chemickej i tabakovej legislatívy a oznámime Vaše produkty do Spoločnej vstupnej brány EÚ (EU-CEG).

Dostupné štáty a jazykové mutácie

Služba je dostupná pre 36 krajín

Jednou z kľúčových výhod našej služby patrí tvorba kariet bezpečnostných údajov pre všetky európske štáty. Zaistíme Vám karty bezpečnostných údajov pre 36 krajín, predovšetkým z EÚ, a to celkom v 27 jazykových mutáciách.
Náhľady ukážkových kariet bezpečnostných údajov

Doplnkové služby

Podpora a poradenstvo je dôležitou súčasťou našich služieb. Nad rámec konzultácií v priebehu spolupráce ponúkame zákazníkom aj ďalšie služby.

Školenie legislatívy

Pri školení Vás zoznámime s potrebnou legislatívou súvisiacou s kartami bezpečnostných údajov a Vaším odborom.

Správa kariet bezpečnostných údajov v softwari SBLCore

Pre zákazníkov, ktorí využívajú software SBLCore, zaistíme kompletnú správu ich kariet bezpečnostných údajov v softwari.

Postup služby

Ako spolupráca s nami prebieha

Analýza aktuálneho stavu

Vykonáme analýzu činnosti Vašej firmy. Zaujíma nás Vaše zameranie, v ktorej krajine produkt uvádzate na trh a kto je Vašou cieľovou skupinou (spotrebiteľ alebo profesionál). Prejdeme vstupné dokumenty, skontrolujeme existujúce postupy a navrhneme všetky kroky, ktoré je potrebné vykonať na splnenie legislatívnych povinností. Potom prichádza na rad samotné spracovanie karty bezpečnostných údajov.

1.

Spracovanie karty bezpečnostných údajov

Po obdržaní podkladov spracujeme kartu bezpečnostných údajov v súlade s platnou legislatívou cieľového štátu. Skontrolujeme za Vás klasifikáciu látok a celého produktu. Informujeme Vás v prípade nezrovnalostí a odporučíme ďalšie potrebné kroky. Vyrábate vlastný produkt? Zaistíme pre Vás výpočet klasifikácie podľa receptúry produktu. V poslednom kroku od nás obdržíte hotovú kartu bezpečnostných údajov spoločne s ďalšími odporúčaniami.

2.

Výstupy našej práce

Hlavným výstupom našej činnosti je vytvorená karta bezpečnostných údajov, ktorá zodpovedá platnej legislatíve. V závislosti na výslednej klasifikácii produktu navrhujeme ďalšie kroky, ako napr. úpravu etikety, označenie produktu UFI kódom a oznámenie do PCN portálu. Upozorníme Vás na prípadné požiadavky na národnej úrovni daného štátu. Neoddeliteľnou súčasťou našej služby je aj správa Vašich kariet bezpečnostných údajov a ich následná archivácia.

3.

Dodržiavanie legislatívnych povinností

Viete, ktoré povinnosti sa vás týkajú?

Jedným z častých problémov, s ktorými sa stretávame, je nedokonalé povedomie o skutočnej šírke povinností, ktoré musia naši zákazníci dodržiavať. Obvykle to zistia až na základe kontroly zo strany kompetentných orgánov, čím sa nevedomky vystavujú riziku sankcií.

Aké povinnosti sa vzťahujú na kartu bezpečnostných údajov?
Karta bezpečnostných údajov slúži na prenos informácií o nebezpečnosti produktu v dodávateľskom reťazci. Zároveň inštruuje, ako s takýmto produktom zaobchádzať. Vytvára ho výrobca látok, dovozca a následný užívateľ, prípadne distribútor. Formát a obsah karty bezpečnostných údajov sú stanovené v nariadení REACH. Kartu bezpečnostných údajov je potrebné vytvárať v úradnom jazyku cieľového štátu.
Aké povinnosti sa vzťahujú k etikete?
Rovnako ako karta bezpečnostných údajov musí byť aj etiketa v úradnom jazyku cieľového štátu. Obsiahnuté informácie musia byť v súlade s informáciami z karty bezpečnostných údajov. Obsah etikety sa zároveň mení v závislosti od typu použitia produktu.
Kedy vzniká povinnosť oznámenia zmesi?
Zmesi s nebezpečnosťou pre ľudské zdravie alebo s fyzikálnou nebezpečnosťou sa musia označiť UFI kódom a oznámiť do PCN portálu, ktorý spravuje európska agentúra ECHA. Každý štát si však môže stanoviť ďalšie kroky, ktoré je nutné v rámci oznámenia splniť, napr. poplatky za oznámenie.
Aké povinnosti sa vzťahujú na čistiace prostriedky?
Čističe, inak nazývané aj detergenty, sú produkty, ktoré obsahujú zložky odstraňujúce nečistotu z povrchu. V rámci týchto produktov sa musí prispôsobiť etiketa špecifickým požiadavkám a okrem karty bezpečnostných údajov je nevyhnutné mať aj tzv. dátový list. Dátový list zhŕňa 100% zloženie produktu a delí sa na dva typy – C alebo Dátový list zložiek, ktorý je k dispozícii zdravotníckym pracovníkom a D alebo Zoznam zložiek, ktorý je prístupný pre verejnosť na webových stránkach výrobcu.
Aké povinnosti sa vzťahujú k biocídnym výrobkom?
Biocíd je produkt, ktorý obsahuje jednu alebo viac účinných látok a je určený na ničenie alebo odpudzovanie škodlivých organizmov. Rovnako ako detergent, musí aj biocíd spĺňať špecifické legislatívne požiadavky. Biocíd musí mať pred uvedením na trh vnútroštátne povolenie a musí obsahovať látky od schválených dodávateľov. Legislatíva stanovuje aj pravidlá pre vzhľad etikety.
Aké povinnosti sa vzťahujú k e-liquidom?
Aj na náplne do elektronických cigariet a bylinné produkty sa vzťahujú špecifické povinnosti. Ku karte bezpečnostných údajov je potrebné zaistiť etiketu so všetkými legislatívnymi požiadavkami a oznámenie do spoločnej vstupnej brány EÚ (EU-CEG).
Chcete mať svoje karty bezpečnostných údajov pod kontrolou? Hľadáte jednoduchý nástroj, ktorý vám s tým pomôže?

Vyskúšajte náš software SBLCore určený pre tvorbu a správu kariet bezpečnostných údajov

Už máte s kartami bezpečnpstných údajpv nejaké skúsenosti? Software SBLCore významne urýchli Vašu prácu v porovnaní s manuálnym spôsobom spracovania kariet bezpečnostných údajov. SBLCore minimalizuje riziko nesprávne spracovanej karty bezpečnostných údajov a dlhého pátrania po legislatívnych zmenách. Zároveň budete mať pod kontrolou ako svoje karty bezpečnostných údajov, tak všetky podklady k nim.

Zákazníci, ktorí už využili naše služby

Pridajte sa k viac ako 750 firmám, ktoré už využili naše produkty alebo služby na plnú spokojnosť.

  • Škoda logo
  • Colorlak logo
  • Stachema logo
  • PrgAero logo
  • Baumit logo
  • Hexpol logo
  • Severochema logo
  • Mol logo

Chcete byť informovaní o novinkách v legislatíve?

Buďte pravidelne informovaní o aktuálnom dianí v legislatíve Českej a Slovenskej republiky. Ak chcete získavať vierohodné informácie o zmenách v legislatíve, kliknite na odber noviniek. Budeme Vám zasielať informácie o všetkom, čo sa aktuálne pripravuje, aké sú zmeny a čo Vás v budúcnosti čaká.

SBLCore logo

Ponúkame riešenie v oblasti tvorby a správy kariet bezpečnostných údajov. Vyriešime celkovú administratívu spojenú s vytvorením, klasifikáciou a archiváciou kariet bezepčnostných údajov. Software SBLCore je určený pre všetkých výrobcov, dovozcov, distribútorov a ďalších užívateľov chemických látok a zmesí.

Potrebujete poradiť?

Zostaňte v spojení

SBLCore s.r.o.

Sezemická 2757/2
Praha 9, Horní Počernice
Česká republika

IČO: 04278968
IČ DPH: CZ04278968

Kontakt

Telefón: +420 725 582 495

E-mail: sblcore@sblcore.com

© 2024 SBLCore

YouTube
LinkedIn
24.6.1

Používame cookies

Na našom webe používame cookies, aby sme porozumeli správaniu našich návštevníkov, ktorým tak môžeme ponúkať obsah podľa ich preferencií.

Viac o cookies ×
Funkčné cookies
Tento web využíva nevyhnutné cookies, ktoré sú kľúčové pre jeho správne fungovanie. Zaistí správne zobrazenie stránky, umožní odosielanie formulárov a podobné nevyhnutné funkcie. Tieto technické cookies nemožno vypnúť.
Cookie Doména Platnosť Popis Spracovateľ
sblcore_cc www.sblcore.sk 1 rok Ukladá súhlas užívateľa s používaním cookies. SBLCore s.r.o.
Fly www.sblcore.sk Relácia Ukladá informácie o používateľovej relácii. SBLCore s.r.o.
Analytické cookies
Analytické cookies využívame na hodnotenie výkonu nášho webu. Pomocou týchto cookies sledujeme počet návštev, zdroje návštevnosti a správania užívateľov na našich stránkach – napríklad zisťujeme, aké informácie hľadajú a ktoré sú pre nich najviac dôležité. Tieto informácie nám pomáhajú pri optimalizácii webu a zlepšovaní našich služieb.
Cookie Doména Platnosť Popis Spracovateľ
_ga www.sblcore.sk 2 roky ID používané na identifikáciu užívateľov. Google
_ga_0FGL9THVGW www.sblcore.sk 2 roky ID používané na identifikáciu užívateľov. Google
_ga_QSNV7KJ8MQ www.sblcore.sk 2 roky ID používané na identifikáciu užívateľov. Google
Marketingové cookies
Marketingové cookies sa používajú na zobrazovanie relevantných reklám založených na vašich preferenciách. Tento personalizovaný obsah, využívaný našimi partnermi, sa môže objavovať na rôznych webových stránkach. Pokiaľ si nevyberiete tieto cookies, počet reklám sa nezmení, ale nebudú už tak prispôsobené vašim záujmom.
Cookie Doména Platnosť Popis Spracovateľ
_gcl_au www.sblcore.sk 3 mesiace Používa Google AdSense na experimentovanie s efektivitou reklamy na webových stránkach využívajúcich ich služby. Google