Cookies

Podmienky práce s cookies na webe www.sblcore.sk

Spoločnosť SBLCore s.r.o., IČO: 04278968, so sídlom Sezemická 2757/2, Horní Počernice, 193 00 Praha 9 (ďalej len „SBLCore s.r.o.“) používa cookies v súvislosti s prevádzkou jej webových stránok www.sblcore.sk (ďalej len „web“).

Účelom tohto dokumentu Podmienky práce s cookies (ďalej len „podmienky“) je zoznámiť Vás so spôsobom nakladania s cookies, s tým súvisiacim spracovaním osobných údajov a ďalej poskytnúť Vám prehľad všetkých Vašich práv v zmysle zákona č. 127/2005 Zb., o elektronických komunikáciách (ďalej len „ZEK“) av zmysle nariadenia č. 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“). Ako návštevník webu ste povinný si tieto podmienky prečítať a v prípade, že nerozumiete niektorej informácii alebo ak budete čokoľvek potrebovať, môžete sa na SBLCore s.r.o. obrátiť na email: support@sblcore.com

Čo sú cookies?

Súbory cookie používame na analýzu údajov o našich návštevníkoch, na zlepšenie našich webových stránok, zobrazenie personalizovaného obsahu a na to, aby sme vám poskytli skvelý zážitok z webu.

Súbory cookies, ktoré používame, spadajú do týchto kategórií:

Funkčné cookies

Cookie Doména Platnosť Popis Spracovateľ
sblcore_cc www.sblcore.sk 1 rok Ukladá súhlas užívateľa s používaním cookies. SBLCore s.r.o.
Fly www.sblcore.sk Relácia Ukladá informácie o používateľovej relácii. SBLCore s.r.o.

Tento web využíva nevyhnutné cookies, ktoré sú kľúčové pre jeho správne fungovanie. Zaistí správne zobrazenie stránky, umožní odosielanie formulárov a podobné nevyhnutné funkcie. Tieto technické cookies nemožno vypnúť.

Analytické cookies

Analytické cookies využívame na hodnotenie výkonu nášho webu. Pomocou týchto cookies sledujeme počet návštev, zdroje návštevnosti a správania užívateľov na našich stránkach – napríklad zisťujeme, aké informácie hľadajú a ktoré sú pre nich najviac dôležité. Tieto informácie nám pomáhajú pri optimalizácii webu a zlepšovaní našich služieb.

Cookie Doména Platnosť Popis Spracovateľ
_ga www.sblcore.sk 2 roky ID používané na identifikáciu užívateľov. Google
_ga_0FGL9THVGW www.sblcore.sk 2 roky ID používané na identifikáciu užívateľov. Google
_ga_QSNV7KJ8MQ www.sblcore.sk 2 roky ID používané na identifikáciu užívateľov. Google

Marketingové cookies

Marketingové cookies sa používajú na zobrazovanie relevantných reklám založených na vašich preferenciách. Tento personalizovaný obsah, využívaný našimi partnermi, sa môže objavovať na rôznych webových stránkach. Pokiaľ si nevyberiete tieto cookies, počet reklám sa nezmení, ale nebudú už tak prispôsobené vašim záujmom.

Cookie Doména Platnosť Popis Spracovateľ
_gcl_au www.sblcore.sk 3 mesiace Používa Google AdSense na experimentovanie s efektivitou reklamy na webových stránkach využívajúcich ich služby. Google

Poučenie o Vašich právach a možnosti ich uplatniť

Proti vykonávaniu priameho marketingu môžete kedykoľvek podať námietky. Nastavenie je možné zmeniť po kliknutí na tlačidlo „Cookies“ v ľavom dolnom rohu obrazovky. Väčšina internetových prehliadačov taktiež umožňuje prostredníctvom svojho nastavenia kontrolovať väčšinu druhov cookies. Môžete si teda prehliadač nastaviť tak, aby Vás informoval o prijatí cookies a môžete sa rozhodnúť, či použitie cookies potvrdíte alebo nie. Môžete tiež cookies úplne vypnúť alebo zakázať. Viac informácií nájdete v pomocníkovi k svojmu prehliadaču. Cookies, ktoré sú už uložené, môžete priebežne mazať zo svojho počítača. Nastavením v rámci cookies lišty je udelený súhlas a môže ním byť taktiež odvolaný. Súhlas, ktorý ste SBLCore s.r.o., ako správcovia, týmto dobrovoľne udelil, je možné kedykoľvek bezplatne odvolať.

K týmto podmienkam

Tento dokument nadobúda účinnosť dňa 1. 11. 2023. Spoločnosť SBLCore s.r.o. je oprávnená v prípade potreby tieto podmienky aktualizovať. Pri prezeraní našich internetových stránok sa vždy informujte o aktuálnom znení týchto podmienok. Nové znenie je účinné zverejnením. To je vždy zobrazené na našich internetových stránkach a je tak umožnená jeho archivácia a reprodukcia.

SBLCore logo

Ponúkame riešenie v oblasti tvorby a správy kariet bezpečnostných údajov. Vyriešime celkovú administratívu spojenú s vytvorením, klasifikáciou a archiváciou kariet bezepčnostných údajov. Software SBLCore je určený pre všetkých výrobcov, dovozcov, distribútorov a ďalších užívateľov chemických látok a zmesí.

Potrebujete poradiť?

Zostaňte v spojení

SBLCore s.r.o.

Sezemická 2757/2
Praha 9, Horní Počernice
Česká republika

IČO: 04278968
IČ DPH: CZ04278968

Kontakt

Telefón: +420 725 582 495

E-mail: sblcore@sblcore.com

© 2024 SBLCore

YouTube
LinkedIn
24.6.1