Karty bezpečnostných údajov
pod kontrolou
Jedinečný nástroj pre vytváranie
a následnú správu kariet bezpečnostných údajov, ktorý prináša
významné zvýšenie efektivity vašej práce.
Viac informácií Kontaktujte nás
Významná úspora času SBLCore výrazne urýchli vašu prácu v porovnaní
s manuálnym spôsobom spracovania kariet bezpečnostných údajov.
Viac informácií Kontaktujte nás
Získajte dokonalý prehľad Prepracované filtrovanie, automatická klasifikácia
a všetky podklady vždy na jednom mieste.

To je SBLCore.
Viac informácií Kontaktujte nás
Legislatívna istota
za všetkých okolností
SBLCore vás úplne zbaví rizika nesprávne spracovanej
karty bezpečnostných údajov a zdĺhavého pátrania po legislatívnych zmenách.
Viac informácií Kontaktujte nás
Školenia a následná podpora Vstupné školenie, prepracovaný systém podpory
a prehľadný manuál sú súčasťou každej licencie.
Rovnako ako následné aktualizácie programu.
Viac informácií Kontaktujte nás
Množstvo jazykových mutácií SBLCore aktuálne existuje v 27 jazykových mutáciách
a ďalšie priebežne dopĺňame.
Viac informácií Kontaktujte nás

Hlavné výhody SBLCore

Používaním SBLCore získate celý rad nástrojov pre zefektívnenie a urýchlenie vašej každodennej práce.

Ako SBLCore funguje?

Pomocou nášho prehľadného inštruktážneho videa ľahko a v krátkom čase zistíte, ako SBLCore funguje.

Povedali o SBLCore

Už viac ako 180 spoločností využíva náš nástroj. Presvedčte sa sami, že sú s SBLCore skutočne spokojní.

HOTLINE:    +420 725 582 495

po-pia 7:30 - 16:00

Našu HOTLINE môžete využiť vždy, keď potrebujete zodpovedať akúkoľvek otázku týkajúcu sa softvéru SBLCore.Využite možnosť nezáväzného vyskúšania SBLCore a stiahnite si 30 dennú skúšobnú verziu.
Ak chcete mať dokonalý prehľad o novinkách z chemickej legislatívy, prihláste sa k ich emailovému odberu.


HLAVNÉ PRÍNOSY SBLCore

SBLCore významne urýchli vašu prácu v porovnaní s manuálnym spôsobom spracovania kariet bezpečnostných údajov.

Prepracované filtrovanie, automatická klasifikácia a všetky podklady vždy na jednom mieste. To je SBLCore.

SBLCore vás úplne zbaví rizika nesprávne spracovanej karty bezpečnostných údajov a zdĺhavého pátrania po legislatívnych zmenách.

Vstupné školenie, prepracovaný systém podpory a prehľadný manuál sú súčasťou každej licencie. Rovnako ako následné aktualizácie programu.

SBLCore VÝRAZNE URÝCHĽUJE VAŠU PRÁCU

Vytvorenie jednej KBÚ pre distribútora

3.5 h

manuálnym spôsobom

0.75 h

s využitím sblcore

Vytvorenie jednej kbú pre výrobcu

6 h

manuálnym spôsobom

1.5 h

s využitím sblcore

SBLCore JE PREHĽADNÝ

 
Zbaví vás zdĺhavého hľadania požadovaného bezpečnostného listu medzi mnohými ďalšími. Stačí použiť filter.
 
Pre rýchly a komfortný výpočet klasifikácie stačí použiť zodpovedajúcu voľbu. Nemusíte všetko zložito počítať.
 
Všetky podklady pre vami spracované karty bezpečnostných údajov budete mať vďaka SBLCore vždy na jednom mieste priložené ku KBÚ.

SBLCore ELIMINUJE CHYBOVOSŤ

Vedeli ste, že…

Nesprávne spracované karty bezpečnostných údajov

 

Podľa inšpekcie v roku 2015 činili

52 %
v EÚ

 
 

Dôvody vysokej chybovosti
 

 

Nariadenie CLP má v 15 aktualizáciách vrátane noviel
2 343
strán textu pre každý jazyk..

Formát karty bezpečnostných údajov bol
4 x
zásadne zmenený od roku 2006..

S pomocou sblcore a jeho aktualizácií
 

 

Môžete úplne eliminovať chybovosť vami spracovaných KBÚ.


Zbavíte sa nutnosti pátrať po legislatívnych zmenách a následného zdĺhavého prechádzania textov.

 


VĎAKA KVALITNEJ PODPORE JE PRÁCA S SBLCore JEDNODUCHÁ A POHODLNÁ

VSTUPNÉ ŠKOLENIE

Vďaka inovatívnemu ovládaniu a vstupnému školeniu zvládnu SBLCore vo veľmi krátkom čase nielen prevádzkoví špecialisti, ale aj preškolený personál.

Podpora

Emailová a telefonická podpora je zabezpečovaná našimi špecialistami, ktorí sú pripravení v krátkom čase vyriešiť akýkoľvek technický či užívateľský problém.

Manuál

Prehľadný manuál je súčasťou každej inštalácie SBLCore, takže ho užívatelia programu budú mať vždy po ruke.


Aktualizácie

Aktualizácie programu zaisťujú nielen jeho technickú stabilitu a bezproblémový chod, ale predovšetkým garantujú legislatívnu správnosť používaných dát.

JEDNODUCHÁ SPRÁVA VIACJAZYČNÝCH KARIET BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV V PLNE LOKALIZOVANOM PROSTREDÍ

Schopnosť vytvárať karty bezpečnostných údajov v ďalších jazykoch je jednou z kľúčových výhod SBLCore. Doslova pomocou jediného tlačidla je možné totiž vytvoriť z karty bezpečnostných údajov verziu v inom jazyku, ktorá je prevedená úplne v súlade s legislatívou danej krajiny. Navyše lokalizované užívateľské prostredie taktiež umožňuje pohodlné ovládanie vo vašom rodnom jazyku. V súčasnej dobe existuje SBLCore v 27 jazykových mutáciách a ďalšie priebežne dopĺňame.

 

Ukážky kariet bezpečnostných údajov

ĎALŠIE FUNKCIE

Automatická klasifikácia

Doslova pomocou jediného tlačidla vygenerujete v SBLCore automatickú klasifikáciu na základe zadaných hodnôt a obsiahnutých látok. A to vrátane klasifikačnej rozvahy, ktorá detailne popisuje, ako program vypočítal klasifikáciu zmesi a aké vstupné údaje na to použil. Súčasťou výpočtu sú tiež odvodenia akútnej toxicity ATE a parciálne prepočty nebezpečnosti pre životné prostredie. Výpočet nebezpečnosti zmesi používa sumárne vzorce pre posúdenie aditívnych účinkov látok.

Automatické frázy

Zásadné zjednodušenie prináša funkcia "Automatické frázy", ktoré sa do každej karty bezpečnostných údajov doplnia automaticky a vždy v súlade s výslednou klasifikáciou. Odpadá tak nutnosť otrockého prepisovania stále rovnakých, avšak vyžadovaných informácií.

Návrhy etikiet a archu etikiet

Užitočným pomocníkom, ktorý uľahčuje prípravu etikiet pre tlač, je ich návrh priamo v rámci SBLCore a následný výstup do mnohých formátov. A vďaka ďalšej funkcii, ktorá namnoží etikety na tlačový hárok, už na vás zostáva len jediné: odoslať dokument do tlačiarne vo vašej kancelárii. SBLCore vám pomôže tiež v prípadoch, keď etikety pre váš výrobok spracováva grafické štúdio. Zrozumiteľná sada inštrukcií (týkajúca sa veľkostí a správneho umiestnenia informácií na etikete) odstráni zložitú komunikáciu s grafikom a predovšetkým zníži riziko nesprávne spracovaných etikiet.

UFI

Novinkou je možnosť generovať s pomocou SBLCore Jedinečný identifikátor zloženia zmesi. Softvér obsahuje integrovaný Generátor UFI, s pomocou ktorého je možné na základe zadaných informácií vygenerovať požadovaný kód. Pre viac informácií o UFI je k dispozícii webová stránka generator-ufi.com , ktorá okrem iného, obsahuje webový Generátor UFI. Ďalej je k dispozícii Dekodér UFI decoder-ufi.com s pomocou ktorého je možné identifikovať číselné označenie zmesi a DIČ firmy použité pri zostavení UFI kódu.

Ako SBLCore funguje

 

V krátkom videu vám ukážeme:

  • databázu nebezpečných látok dodávanú so softvérom
  • vytvorenie novej karty bezpečnostných údajov
  • využitie automatickej klasifikácie
  • doplnenie automatických textov
  • zobrazenie a exportovanie karty bezpečnostných údajov
  • vytvorenie etikety a archu
  • vytvorenie jazykové mutácie karty bezpečnostných údajovPodrobnejšie informácie o všetkých možnostiach programu vám radi oznámime v rámci osobnej prezentácie.

 
Prvé kroky v SBLCore
Adresár
Zálohovanie
Nová látka
Nová rýchla karta bezpečnostných údajov
Preklad
Frázy
Etikety
Kompletná karta bezpečnostných údajov
Detergenty
Klasifikačná rozvaha
Výpočet klasifikácie
Databáza látok
Tipy a triky
UFI a nový systém nahlasovania

O NÁS

Vďaka každodennej skúsenosti s vytváraním kariet bezpečnostných údajov nás neustále napadala myšlienka, ako túto činnosť našim klientom čo najviac zjednodušiť. Preto sme vytvorili jedinečný nástroj SBLCore, ktorý umožňuje generovanie kariet bezpečnostných údajov priamo na vašom pracovisku. Budete tak mať všetko pod plnou kontrolou a navyše s databázovou podporou, o ktorej aktualizáciu sa pravidelne staráme. To všetko s dôrazom na profesionalitu, osobný prístup a predovšetkým dokonalú znalosť platnej legislatívy.

Tento efektívny a spoľahlivý softvér je produktom dlhoročných skúseností zamestnancov spoločnosti Gracilis a presvedčenia tímu SBLCore, že práve takéto moderné a progresívne riešenia sú budúcnosťou celého odvetvia. Riešenie, ktoré svojim užívateľom prináša rapídne zvýšenie efektivity práce s kartami bezpečnostných údajov a súvisiacou problematikou.

Ing. Martina Šnajdrová

Výkonná riaditeľka

Petr Podrazil

Hlavný vývojár

Ing. Blanka Burešová

Finančná riaditeľka

NAŠI KLIENTI O SBLCore

„V našej spoločnosti denne pracujeme s veľkým množstvom kariet bezpečnostných údajov, ktoré spracovávame na stovky použitých živých surovín, polotovarov, druhov náterových a stavebných hmôt vrátane odtieňov. Typická je aj pomerná zložitosť receptúr. Vďaka programu SBLCore nielen významne šetríme čas nutný pre zostavenie každej karty bezpečnostných údajov, ale navyše sa tak deje v jednoduchom, prehľadnom a užívateľsky prívetivom prostredí. Medzi ďalšie výhody zaraďujeme napríklad možnosť ukladania do rôznych formátov, či XML export pre rýchle zasielanie oznámení na server Ministerstva zdravotníctva (CHLaP).“

Ing. Hradilová Alena
Útvar kvality a environmentu
COLORLAK, a.s.

„Program nám zjednodušil vytváranie KBU v rôznych jazykoch, rýchle zmeny v prípade aktualizácie zloženia materiálu, zmesi a pod. Pred zavedením programu sme nové KBU riešili "niekoľko dní", dnes nám trvá jeho príprava 1 hod., v prípade vytvárania jazykovej mutácie zo slovenského originálu niekoľko minút. Oceňujeme technickú podporu, zapracovanie našich pripomienok do programu a v neposlednom rade podporu v oblasti "chémie" a legislatívy.“

GYNEX s.r.o.
Bratislava

„Riešenie SBLCore nám pomohlo významne urýchliť tvorbu kariet bezpečnostných údajov a uľahčuje nám ich spracovanie. Vďaka programu máme tiež operatívne k dispozícii prehľadnú databázu všetkých nami vytvorených listov.“

Ing. Pavla Soukupová
Rezort marketingu a nákupu
dm drogerie markt s.r.o.

„Spracovanie našich kariet bezpečnostných údajov je s pomocou SBLCore podstatne rýchlejšie. Vďaka automatickému prevodu údajov z databázy látok do príslušných častí v rámci daného listu odpadá zdĺhavé vyhľadávanie expozičných limitov, ekologických a toxikologických údajov, atď. Taktiež preklady do jednotlivých jazykov sú veľmi rýchle, pretože stačí nechať preložiť len pár viet namiesto obvyklých, v priemere trinástich, strán textu pre každú našu kartu bezpečnostných údajov. Legislatíva je zaistená formou aktualizácií. Aktualizačné balíčky vytvára priamo realizačný tím SBLCore a na ich správnosť sa môžeme vždy spoľahnúť.“

Ing. Chovancová Marie
ISO, ekológia, certifikácia
DENAS COLOR a.s.

„I have already made our safety sheets in the languages that we need. It’s quite easy to do, once all substances that are needed for the safety sheets are added accurately. I had to add quite a few, but that is only one time. Now we can make the safety sheets easily in any language we want. That saves a lot of time.“

Toon Vermeule
Easy Life International B.V., Holland

"Software SBLCore používam od novembra 2016. Vďaka nemu mám ušetrených veľa peňazí. S programom sa pracuje veľmi dobre. Viem rýchlo reagovať na zmenu v receptúrach. Software využívam aj pri stanovení nových receptúr, kedy môžem reagovať na zloženie výrobku tak, aby klasifikácia bola čo najpriaznivejšie. Som naozaj veľmi spokojná a som rada, že sme si program zaobstarali. "

Marcela Stiborová
S A E L A s.r.o.

"Bez programu SBLCore si nedokážem našu rodinnú firmu vôbec predstaviť. Je to časová nezávislosť, istota a prehľadnosť v jednom. Veľkým prínosom je aj profesionálny preklad do cudzích jazykov behom pár sekúnd. "

Marek Rauš
Riaditeľ výroby
Trix Praha spol., s r.o.

„SW pre tvorbu kariet bezpečnostných údajov SBLCore aktívne využívame štvrtý rok. Užívateľsky je program príjemný, prvú kartu bezpečnostných údajov sme dokázali vytvoriť okamžite po vstupnom zaškolení, obľúbili si ho aj naši kolegovia na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku, Slovinsku a Srbsku. Oceňujem flexibilitu programu, pomáha rýchlo vytvárať jednoduché KBÚ a rovnako dobre zvláda aj náročné zadania, napr. v prípade komplikovaných zmesí. Tiež chválim prehľadnú databázu, možnosť rýchlych aktualizácií a v neposlednom rade technickú podporu, ktorá ochotne a profesionálne pomáha riešiť naše problémy a otázky. "

Jana Jahodová
HSH Chemie s.r.o.

"Pri hľadaní riešení spojených s potrebou zostavovania kariet bezpečnostných údajov a ich správou som stavil na softwarové riešenie SBLCore. SBLCore sme obstarávali skôr ako záložné a podporné riešenie pre operatívu, ale čoskoro sa ukázal ako silný nástroj, pomocou ktorého teraz vytvárame karty bezpečnostných údajov pre celý sortiment originálnych dielov a príslušenstva ŠKODA. S jeho pomocou sme dokázali obstáť pri auditoch u zahraničných importérov a nebol tak ohrozený predaj. Používame 18 jazykových lokalizácií. Pokiaľ užívateľ vie, čo chce, a vie ako to dosiahnuť, je mu SBLCore dobrým pomocníkom."

Ing. Tadeáš Narovec
Koordinátor nebezpečných vecí

ŠKODA AUTO a.s.

Referencie