Skúšobná verzia

Vyplňte vaše údaje a my vám pošleme odkaz na stiahnutie skúšobnej verzie.
Skúšobná doba je 30 dní.

Na akom telefónnom čísle Vás možno zastihnúť?
Na akú emailovú adresu máme doručiť aktivačný kľúč?
Aké je Vaše celé meno?
Z akej firmy ste?
  Chcete, aby sme Vám poslali správu pri vydaní novej verzie SBLCore?
  Chcete, aby sme Vám zasielali informácie o zmenách v chemickej legislatíve?

Podporované operačné systémy: Microsoft Windows 8.1 a vyšší (odporúčaný Windows 10/11)